Siyasal İslamcılar

Öncelikle yazıya açıkça antisemit bir çizgiden cephe alan siyasal İslamcı pozisyona bir göz atalım: İştraki isimli platformda yakın zamanda yazımdan yola çıkarak total bir Şalom nefreti içeren ‘Solun antisemitizmi ve Şalom’ isimli bir yazı yayınlandı.[1]
Yazı baştan sona bildik antisemit söylemleri tekrar tekrar üretiyor olsa da yazının birkaç argümanına cevap vermek istiyorum. Örneğin yazı şöyle temel bir iddiada bulunmakta: “Meriç Aytekin özünde solun, Marx’ın, Marksizm’in, Ulrike Meinhof’un antisemitist olduğunu yazıyor.”
Yazının hiçbir yerinde Marx’ın antisemit olduğuna dair bir ifadede bulunmadım, keza Marksizm’in de özünde antisemit olduğunu düşünmüyorum. Marx’ın bugün antisemit diyebileceğimiz ifadeleri olduğunu ve bunun ekonomik antisemitizme kapı araladığını söylüyorum. Marx konusunda Arendt ile aşağı yukarı aynı çizgide durmayı tercih ediyorum. Birine antisemit demekle ifadelerinin antisemit olabileceğini sorgulamak veya antisemitizme zemin hazırlayabileceğini söylemek farklı şeylerdir.
Yazının devamında Şalom Gazetesi zaten tamamen İsrail güdümlü bir gazete olarak tanımlanıyor ve bildik antisemit komplo teorilerine geçiliyor: “Şalom ve şürekâsı Yahudi değil, Siyonist. O Yahudi cemaatinin değil, İsrail devletinin bir yayın organı.”
Türkiye’de öyle veya böyle uzun yıllardır devam etmekte olan tek ‘Yahudi’ gazetesine Yahudi değil demek için sanırım gerçekten komplo teorilerine can-ı gönülden inanmış olmak gerekiyor. Şayet bu köktenci arkadaşlar Türkiye Yahudi Toplumu’nun ‘gerçek’ sesi olan yayın organını gösterebilirlerse Türkiye’de yaşayan binlerce Yahudi de aydınlanmış olur! Siyonistlerin Yahudi olmadığı ifadesi için de denilebilecek pek bir şey göremiyorum ancak yazının en etiksiz kısmının Münih Katliamında öldürülen sivil İsraillilere dair olan kısım olduğunu söylemek gerekiyor. Yazı Yahudi sivilleri öldürmeyi bir devrimcilik ve antifaşizm olarak tanımlıyor ve İsrail’in bu katliama ses çıkarmasını ise timsah gözyaşları olarak değerlendiriyor.
Silahsız sporcuları Almanya’da insanlık dışı şekilde katletmenin devrimcilik olduğunu düşünen siyasal İslamcılar aslında sosyalistlere göre antisemit olma konusunda daha açık ve dürüstler. Bir sonraki yazıda göreceğimiz Ulrike Meinhof’u ve örgütü RAF’ı aklama çabasını burada görmüyoruz zira yazı açık açık RAF’ın Münih Katliamını selamladığını söylemekten geri durmuyor.
Siyasal İslamcılar Yahudilerin katledilmesi konusunda kolaylıkla taraflarını belli ediyor olsalar da siyasal İslamcılardan devrimci çıkarmaya çalışan bazı sosyalistlerin antisemitizmini açığa çıkarmak yazının devamında göreceğimiz gibi bu kadar kolay olmuyor.